ECO DLand

El poder de cadascun de nosaltres per reduïr els residus mundials.

PROBLEMA: Milions d’envasos es sumen diàriament a les escombraries o acaben escampats de forma indiscriminada pels rius, platges, oceans, boscos, etc…, causant greus danys al medi ambient.

SOLUCIÓ: Cal reduir el nombre de residus, consumint productes respectuosos amb el medi ambient, reciclant o reutilitzant-los per donar-los una altra utilitat. DLand® reutilitza els envasos i els converteix en joguines perquè TOTS els nens puguin gaudir-los mentre ajuden al Planeta..

 

ECO DLand als pobles i ciutats

COMPROMÍS SOSTENIBLE

El Compromís Sostenible és una acció amb valor estratègic i voluntat inspiradora que promou la sensibilització i participació de les  empreses, comerços, organitzacions i persones que vulguin contribuir a la millora ecològica i social de la ciutat. El Compromís estableix 3 grans objectius, un de pedagògic, un ecològic i un altre social.

L’acció final és fer que desde l’Ajuntament, mitjantçant DLand®, es consciencii a les persones, empreses, comerços i organitzacions que cal generar menys residus, que per fer-ho els podem convertir en joguines i que una bona part seràn donades a les families necessitades de la mateixa població mitjantçant el banc d’aliments.

“MENYS RESIDUS, MÉS NENS JUGANT I UN POBLE AMB CONSCIÈNCIA SOSTENIBLE”

Les empreses, comerços i organitzacions que hi participin estaran fent una important acció de Responsabilitat Social Corporativa directa i molt efectiva. Les persones que hi col·laborin sabran que amb un gest molt simple poden participar d’una manera efectiva a la preservació del medi ambient i a la felicitat de les famílies més desafavorides del seu entorn. Tot això ens porta a cap a un entorn millor, pels que reben i pels que donen.

Parlem de compromís perquè sabem que conscienciar a les persones no es pot fer amb una acció puntual, sinó que ha de ser de manera continuada per poder-ho integrar a la nostra rutina. Passa el mateix amb llençar envasos al contenidor corresponent, és una acció que per ser efectiva cal temps i perseverància. És per això que la nostra no és una acció promocional que es fasi un dia concret, sinó de forma continuada.  Compromís que ja es dur a terme en altres ciutats i països de la UE.

Volem promoure l’us racional dels recursos al major nombre de ciutats possibles per avançar cap al “residu zero i nosaltres promovem la reutilització dels envasos. d’una forma divertida, fàcil i molt efectiva. Considerar el residu com a recurs. Fer campanyes informatives i de sensibilització. Millorar la gestió dels residus prioritzant per aquest ordre la reducció, la reutilització i el reciclatge, per sobre de la valorització energètica.  Aplicar el criteri de proximitat i responsabilitat en el tractament dels residus.
Donant una altra sol·lució més enfocada en a la reutilització per donar temps a gestionar molt més bé els residus inevitablement fabricats.

Tenim la metodología per afavorir el benestar de persones del 3er sector, els nostres productes estan confeccionats per persones en risc d’exclusió social i el teixit amb el qual es fabriquen està fet a partir d’ampolles PET recuperades de l’oceà.

Sabem que una col·laboració Ajuntament-DLandworld podría comportar nombrosos beneficis eco-socials, per això volem reunir-nos amb persones de l’equip de govern de les poblacions interessades en la sostenibilitat, per plantejar la nostra metodología i trobar-ne la viabilitat

Demaneu-nos més informció a: info@dland.org